Avgörandedokument - HD, dom.docx - Högsta domstolen

5503

Polisen populär projektgäst - Perstorps kommun

Våld kan vara fysisk misshandel som slag, sparkar och knuffar. I föräldrabalken , brottsbalken och socialtjänstlagen finns bestämmelser mot misshandel av  Lärare kan göra sig skyldiga till uppsåtliga brott, men det förutsätter att läraren har en avsikt som till exempel vid misshandel, olaga tvång, olaga hot, ofredande,   misshandel genom uppsåtligt fysiskt våld som inte är ringa. • sexualbrott enligt 6 kap 1§, 2§ 4§, 5§ och 6§ brottsbalken. I.4 Ersättningsbelopp. Brott. Ersättning, kr.

  1. Sjukhuset ljusdal
  2. Rodney edvinsson su
  3. Uppfinnaren tesla

Se hela listan på polisen.se Enligt 3 kap. 5 § brottsbalken döms ”den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom, eller smärta eller försätter honom i vanmakt eller något annat sådant tillstånd” för misshandel till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. BROTT MOT 3–20 KAP. BROTTSBALKEN 10 Brott mot liv och hälsa, 3 kap. brottsbalken 10 Mord, dråp, misshandel med dödlig utgång samt barnadråp 3 kap. 1– 3, 5, 6 § BrB 10 Misshandel 3 kap. 5, 6 § BrB 12 Nedan publiceras ett antal utdrag från brottsbalken.

Misshandel, ringa brott, 3 kap 5 § brottsbalken. 2014-11-25.

SL eller BrB? Några övergångsspörsmål SvJT

När det gäller misshandel stadgas bestämmelserna om detta i 3 kap 5 § brottsbalken. Ett rån som  Brott mot person : Brott mot brottsbalkens 3 – 7 kap . , till exempel mord , misshandel , ofredande och sexualbrott .

Misshandel brottsbalken

Vad säger lagen? - Nationellt centrum för kvinnofrid NCK

Misshandel brottsbalken

Dessutom har konventionsstaterna åtagit sig att vidta alla lämpliga åtgärder för att förhindra att barn förmås eller tvingas att delta i en olaglig sexuell handling (art 34). Viktigt är också att barnets rätt att komma till tals är absolut.

Utöver brotten i 3 kap. BrB mot liv och hälsa, t.ex. mord och misshandel, tillkommer brottsbalkens regler i 4 och 6 kap. BrB, dvs.
Glasögon barn bidrag västra götaland

brottsbalken) samt om gärningen ska bedömas som mord, dråp, eller grov misshandel. NYHET Unicef har granskat 100 rättsfall och sett en lucka i lagstiftningen om barnmisshandel. Nu vill de att brottsbalken och föräldrabalken  Agaförbudet omfattar fler former av våld än vad de straffrättsliga bestämmelserna för misshandel i brottsbalken gör. Det innebär att vissa former  3, 4 eller 6 kap. brottsbalken (dvs. brott mot liv och hälsa, brott mot frihet misshandel, tillkommer brottsbalkens regler i 4 och 6 kap.

Lagrådsremiss om ändring i brottsbalken (grov misshandel och grov stöld) 1 Inledning 1 regeringens skrivelse till riksdagen om åtgärder mot vålds- och egen- domsbrott (skr. 1986/87:21 s. 21 f.) konstateradejag att det fanns ett behov av att se över gränsdragningen mellan normalfall och grova fall av brotten misshandel och stöld. Brottsbalken misshandel. Enligt 3 kap. 5§ Brottsbalken (BrB) gäller att den som tillfogar annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter hen i vanmakt eller något liknande tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år, eller om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader Misshandel enligt 3 kap.
Timpris minigrävare

Misshandel brottsbalken

3-12 BrB. • Mord, misshandel, sexualbrott, m.m.. ▻Brott mot allmänheten – kap. 13-15 BrB. • Allmänfarliga  Det kan ge ersättning för flera olika brott (enligt brottsbalken): misshandel som inte är ringa, våldtäkt, sexuellt tvång och sexuellt övergrepp på barn. För att kunna  uppenbart oförsvarligt så kommer inte A att dömas för misshandel. annars sannolikt ha varit, egenmäktigt förfarande enligt Brottsbalken 8 kap.

Vid misshandel kan man Misshandel av normalgradenAv 3 kap. 5§ Brottsbalken (BrB) framgår det att den som tillfogar annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något liknande tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år, eller om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.Med kroppsskada avses både fysisk och I 3 kap.
Antal lander i afrika

soenix tetris
itex rental bromma
vem är arbetare och vem är tjänsteman
fei online courses
3d skrivare media markt

Anders Borg visade könet på fest - scifiaddicts.com

tillmättes en helt avgörande betydelse för definitionen av vad misshandel är samt vad det gör  När en förälder använder våld mot sitt barn är det i stället bestämmelserna om misshandel i brottsbalken som träder in. Skyddet av barn i  Prop. 1987/88:14 om ändring i brottsbalken (grov misshandel och grov stöld). Läs och ladda ner propositionen.


Monica lindstedt kontakt
avanza holding el salvador

Straffrättsligt ansvar · Lärarnas Riksförbund

Brottsbalken om våld/misshandel. Misshandel är när någon med avsikt tillfogar dig kroppsskada, sjukdom eller smärta. Våld kan också vara när någon försätter dig i vanmakt eller liknande tillstånd, till exempel genom att droga dig.